PROJEKT EUROPEJSKI REDDSO

logo-reddso-horizontale

REDDSO – „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej”

Projekt „Regiony na rzecz edukacji w zakresie zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej” (REDDSO) realizowany jest przez  Województwo Małopolskie od 1 października 2013 r. Projekt ma na celu upowszechnienie edukacji globalnej na terenie Województwa Małopolskiego, wsparcie współpracy podmiotów działających w sferze pożytku publicznego ze szkołami z terenu Województwa Małopolskiego, pogłębienie wiedzy oraz wzrost aktywności uczniów i nauczycieli z małopolskich szkół poprzez m.in. wskazanie możliwości wdrażania edukacji globalnej w nauczaniu przedmiotowym w sposób systematyczny.

W ramach działań projektowych opracowany został dokument analizy stanu edukacji globalnej w Małopolsce (wraz z syntezą) będący diagnozą obecnej sytuacji w zakresie realizacji elementów edukacji globalnej wynikających z podstawy programowej z uwzględnieniem potrzeb oraz przeszkód w jej realizacji.

Ponadto, celem popularyzacji edukacji globalnej oraz kształtowania postaw, świadomości obywatelskiej na temat budowania globalnego społeczeństwa opartego na zasadach solidarności, równości i współpracy, wydany został spot promocyjny oraz film dokumentalny pt.: „Edukacja globalna – jak lepiej zrozumieć świat”.

Województwo Małopolskie udzieliło również wsparcia finansowego w ramach otwartego konkursu ofert dla podmiotów działających w sferze pożytku publicznego realizujących projekty innowacyjnych strategii pedagogicznych w dziedzinie edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju i solidarności międzynarodowej, których beneficjentami były małopolskie szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne.

Na terenie regionu przeprowadzone zostały także warsztaty dla nauczycieli na temat innowacyjnych metod pedagogicznych w dziedzinie edukacji globalnej. Tematyka warsztatów cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli wszystkich etapów edukacyjnych.

Działania na terenie regionu uzupełniane poprzez organizację międzynarodowych seminariów wymiany doświadczeń z udziałem podmiotów uczestniczących w realizacji projektu we wszystkich regionach partnerskich.

Więcej informacji na stronach:

www.malopolska.pl/edukacjaglobalna

http://malopolskie.pl/Edukacja/e_wspolpraca/?id=2750

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: